Cuối tuần cho trẻ đi đâu ?

Một dự án phi lợi nhuận & tập hợp tài nguyên về giáo dục trải nghiệm được sáng lập bởi Huy Hoan, một designer - blogger đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Nơi giúp bố mẹ xây dựng những trải nghiệm tích cực cho trẻ. Nơi tạo ra sự kết nối bền vững cho cha mẹ - con cái, cho cả gia đình. Nơi bố mẹ chia sẻ và tìm thấy cách nuôi dạy một em bé hạnh phúc.

Cùng khám phá nhé!

Toggle Filters
Filter by label:

Filter by type: