Ô nhiễm không khí tại Hà Nội chưa phải là quá nguy hiểm nhưng cũng phải đánh hồi chuông cảnh báo rồi. Hiện giờ có thể nhìn thời tiết để tránh nó, nhưng nếu không có động thái gì thì chỉ vài chục năm nữa thôi. Con cháu chúng ta sẽ phải đeo khẩu trang suốt ngày.

Có nhiều cách thức, phương pháp học tập khác nhau và mỗi bạn học sinh sẽ phù hợp với 1 số cách học nào đó. Vậy nên, nếu học sinh chọn đúng cách thức học tập phù hợp thì sẽ đạt được kết quả mong muốn.Bố mẹ thử cho con học cách ghi chép thông minh và khoa học Campus thử xem nhé!